Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Ammattiluontokuvaajat ry
c/o Jaakko Ruola Antikaistentie 29
21240 Askainen
Y-tunnus: 2631045-3

2. Yhteyshenkilö
Suomen Ammattiluontokuvaajat ry
c/o Jussi Leppänen
Valkovuokonpolku 8 B
00930 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Suomen Ammattiluontokuvaajat ry – Sähköpostirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa suoramarkkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä etämyyntiin. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan myös käyttää markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: asiakkaan nimi, käyttäjän nimi, osoite, henkilötunnus, y-tunnus, ammattiorganisaatio, kiinteän puhelinliittymän numero, matkapuhelinliittymän numero, päätelaitteen tiedot, sähköpostiosoite, lupatiedot ja kiellot, tunnistamis- ja käyttötiedot, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, palvelutiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakkuuteen liittyvät tiedot, mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan täydentää ja päivittää myös väestörekisteristä, kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen ja TNS Gallupin rekistereistä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja henkilötietolain mukaisesti toiselle yritykselle suoramarkkinointia varten. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
Suomen Ammattiluontokuvaajat ry
c/o Jussi Leppänen
Valkovuokonpolku 8 B
00930 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ja etämyyntiin ilmoittamalla siitä
Suomen Ammattiluontokuvaajat ry
c/o Jussi Leppänen
Valkovuokonpolku 8 B
00930 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen info(ät)minunmaisemani.fi.

Kilpailun palkinnonsaajan nimi ja paikkakunta voidaan julkaista.

10. Tekniset häiriöt
Sivuston ylläpitäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.